Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

30 maja 2012

Czy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny jest podatnikiem VAT

324

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do czynności, do których został zobligowany przepisami prawa, a które nie są wykonywane na podstawie umów cywilno-prawnych. Inspektorat jest natomiast podatnikiem w stosunku do czynności, do wykonywania których przepisy go nie obligują oraz tych, do których przepisy go obligują, ale które są wykonywane na podstawie umów cywilno-prawnych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w in...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź