Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , TRANSPORT , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

30 maja 2012

Czy wydanie nieodpłatnych biletów MZK rodzi obowiązek podatkowy

200

Korzystanie przez pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji, emerytów, rencistów i członków ich rodzin z uprawnienia do bezpłatnych przejazdów nie jest usługą związaną z prowadzonym przedsiębiorstwem i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-1306/11-4/MN z 9 grudnia 2011 roku

Sytuacja podatnika

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz członkowie ich rodzin uprawnieni są do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie dokumentu – biletu wolnej jazdy. Pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz członkowie ich rodzin, sami decydują, czy będą korzystać z uprawnienia, czy też nie. Bilet wolnej jazdy wydaje się tylko ty...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź