Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 lipca 2012

Decyzja podatkowa a możliwość uzyskania zaświadczenia

182

Wydanie i doręczenie przez organ I instancji decyzji określającej zobowiązanie podatkowe, niezaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności, uniemożliwia wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku o sygnaturze I SA/RZ 671/11 z 1 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę spółki, której organ podatkowy odmówił wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Spółka złożyła zażalenie na to postanowienie, ponieważ, pomimo tego, że toczyło się wobec niej postępowanie w przedmiocie zaległości w podatku od towarów i usług, wydane w tej sprawie d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź