Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY

28 września 2012

Dofinansowanie działalności stowarzyszenia a opodatkowanie VAT

185

Stowarzyszenie zamierza zorganizować nowy spektakl, który jest elementem jego działań teatralnych w gminie. Część kosztów organizacji spektaklu jest dofinansowana z dotacji Urzędu Miasta, pozostałe koszty zostaną pokryte z dochodów za sprzedaż biletów. Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Nie, otrzymana przez Stowarzyszenie dotacja na realizację działań statutowych nie podlega opodatkowaniu VAT.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem podlegają:

• odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

• eksport towarów;

• import towarów;

• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

• wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art.7 ust.1 ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę t...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź