Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mamy zamówienie od kontrahenta z Niemiec na dostawę towaru. Towar najpierw zostanie dostarczony do firmy w Polsce, która wyposaży go w złącza, a następnie zostanie wysłany do kontrahenta z Niemiec. Jak powinniśmy opodatkować naszą sprzedaż ? Czy jest to WDT? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinniśmy posiadać i w jakim terminie, żeby móc tą transakcję opodatkować stawką VAT 0% ?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 13 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepis ten stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

2) osobą prawną nie będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

3) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną nie będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie wymienionymi w pkt. 1 i 2, jeżeli prz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź