Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

27 września 2012

Dostawa dla unijnego kontrahenta towaru wysyłanego poza Unię

214

Otrzymaliśmy zamówienie na towar z firmy francuskiej, ale towar zostanie przez francuskiego klienta wywieziony bezpośrednio z naszej fabryki do Rosji. Jak powinniśmy opodatkować tę transakcję?

ODPOWIEDŹ

Z treści pytania wynika, że Państwa firma dokona dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Francji, który następnie odsprzeda go do kontrahenta w Rosji. Klient z Francji zorganizuje wywóz towarów z Polski do odbiorcy rosyjskiego. Przyjmuję, że podatnik francuski jako dostawca towaru dokona jego odprawy celnej poprzez wyspecjalizowaną agencję celną działającą w jego imieniu na podstawie stosownego upoważnienia.

W opisanej sytuacji wystąpią więc dwie dostawy towarów:

• dostawa pomiędzy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź