Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych a stawka VAT

168

Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych zlecona przez organ nadzorujący będzie opodatkowana „zerową” stawką podatku VAT na podstawie przepisu art. 83 ust. 1 pkt 26 i ust. 14 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 22 maja 2012 roku o sygnaturze I SA/Gd 311/12.

Sytuacja podatnika

Podatnik, zamierza dokonać dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Koordynacją zakupu dla tych placówek kieruje organ nadzorujący. Przed realizacją dostawy Podatnik będzie dysponował potwierdzonymi przez organ nadzorujący zamówieniami na poszczególne placówki oświatowe. W związku z realizacją zamówienia będzie wystawiona faktura na której będzie wskazany "płatnik", tj. organ nadzorujący oraz "odbiorcy", tj. szkoły. Po dostawie kopia faktury i kopia zamówień zostaną przekazane do właściwego urzędu skarbowego. Podatnik zwrócił się do organu podatkowego o potwierdzenie, iż dokonując przedmiotowej dostawy ma prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, ponieważ jest to dostawa do placówek oświatowych, na co wskazuje umowa i fakt, że szkoły są faktycznymi odbiorcami sprzętu komputerowego. Wskazał, iż jest to zgodne z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi Dyrektor Izby Skarbowej działając w imieniu Ministra Finansów, uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe. wskazał, że stanowisku skarżącego przeczy gramatyczna wykładnia cytowanego przepisu.

W związku z powyższym Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, o zmianę interpretacji indywidualnej.

Uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 u.p.t.u., stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

a) dla placówek oświatowych,

b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego ich przekazania placówkom oświatowym - przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13 - 15 tej normy.

Natomiast art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, iż przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe placówki opiekuńczo - wychowawcze.

W załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług wymieniono towary których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, tj:

1. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych.

2. drukarki.

3. skanery.

4. urządzenia komputerowe do pism braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących).

5. urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje staw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę