Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

1 sierpnia 2011

Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem jest usługą kompleksową

169

Dostawa urządzeń medycznych wraz z ich montażem oraz adaptacją pomieszczeń, niezbędną do ich funkcjonowania, stanowi kompleksową usługę, podlegającą opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczenia głównego, czyli dostawy sprzętu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku III SA/Wa 2128/10 z 13 maja 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest dostawcą sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej typu tomograf, rezonans, rentgen. Do 31 grudnia 2010 roku dostawa tych urządzeń opodatkowana była stawką VAT 7%, od 1 stycznia 2011 – 8%. Kontrakty zawierane przez spółkę zatytułowane są w większości przypadków „na sprzedaż (dostawę) i oddanie do użytkowania (instalację) urządzenia”. Instalacja tego typu urządzeń wymaga adaptacji pomieszczeń, które wskazują odbiorcy.

W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy w przypadku dostawy sprzętu medycznego oraz jego instalacji a także wykonaniu prac budowlanych mających na celu adaptację pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia, mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, a co za tym idzie zastosowanie powinna znaleźć stawka podatku od towarów i usług właściwa dla świadczenia głównego, tj. stawka właściwa dla dostawy urządzenia?

Uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W wydanym wyroku sąd administracyjny powołał się na wyroki: Sądu Najwyższego z 21 maja 2002 roku o sygnaturze akt III RN 66/01 oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 25 lutego 1999 roku w sprawie C-349/96, które stwierdziły, że świadczenie obejmujące jednorodną, kompleksową usługę nie powinno być sztucznie dzielone, gdyż prowadziłoby to do nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu podatku VAT. W cytowanym wyroku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, że pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę