Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , BUDOWNICTWO , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

12 września 2011

Dostawa sprzętu medycznego wraz z pracami instalacyjnymi nie stanowią jednego świadczenia

244

Dostawa sprzętu medycznego oraz prace polegające na założeniu instalacji elektrycznej, klimatyzacyjnej i izolacji elektromagnetycznej w celu przystosowania pomieszczeń do użytkowania urządzenia stanowią dwa odrębne świadczenia i powinny być opodatkowane odrębną stawką VAT.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 czerwca 2011 roku o sygnaturze I FSK 869/10.

Sytuacja podatnika

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych. Ze względu na wysokie zaawansowanie technologiczne sprzedawanego sprzętu oraz wymogi bezpiecznego i prawidłowego jego funkcjonowanie niezbędna jest również instalacja (montaż) oraz konieczność dostosowania pomieszczeń użytkownika, zgodnie z wymogami producenta oraz przepisami regulującymi bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów. Spółka w przedstawianych ofertach (w postępowaniach przetargowych na zamówienie szpitali) zamierza ofe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź