Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

17 września 2012

Dostawa towarów na pokładach samolotów a stawka VAT

160

Sprzedaż towarów dokonywana przez przewoźnika na rzecz pasażerów na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych nie może korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT, tj. 0%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2012 roku nr IPPP3/443-278/12-2/KT.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która świadczy usługi międzynarodowych przelotów czarterowych zarówno na trasach w Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską.

Spółka podczas lotów prowadzi na pokładzie sprzedaż napojów: kawy, herbaty, soków, wody i innych napojów, kanapek, alkoholu, cateringu, słodyczy oraz alkoholi w strefie wolnocłowej. Jednocześnie planuje rozpocząć sprzedaż kosmetyków w strefie wolnocłowej.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy do ww. towarów sprzedawanych na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych Spółka może stosować 0% stawkę podatku, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy dokonując analizy art. 83 ust. 1 pkt 18 oraz art. 83 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdził, iż aby zastosować preferencyjną 0% stawkę podatku VAT do dostawy towarów, muszą być spełnione następujące kryteria, tj.: towary muszą służyć zaopatrzeniu środków transportu lotniczego oraz te środki transportu lotniczego są używane głównie do wykonywania transportu międzynarodowego, a Podatnik prowadzi dokumentację, z której jednoznacznie wynika spełnienie warunków zawartych w powyższym przepisie.

Warunki oraz zasady stosowania stawki podatku w wysokości 0% w odniesieniu do czynności wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy są bezpośrednią konsekwencją obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego.

Stosownie bowiem do art. 148 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, dotyczącego zwolnień związanych z transportem międzynarodowym, Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

  • dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo i zaopatrzenia ogólnego statków powietrznych używanych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę