Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Otrzymaliśmy zamówienie na dostawę maszyny produkcyjnej do Austrii wraz z jej montażem. Czy taka dostawa stanowi WDT? Jak powinniśmy ją udokumentować?

ODPOWIEDŹ

W myśl art. 13 ust.4 pkt.1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, w przypadku gdy towary te są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, jeżeli towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz.

Zgodnie z art.22 ust.1 pkt.2 UPTiU miejscem dostawy towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane. Nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Z powyższych przepisów wynika, że, o ile dokonywany montaż nie stanowi prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem, dostawa maszyny wraz z jej montażem nie stanowi WDT, lecz jest to czynność podlegająca  opodatkowaniu w miejscu dokonania montażu maszyny, czyli w tym przypadku w Austrii.

Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe, czego przykładem moż...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę