Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

30 stycznia 2012

Dostawa urządzenia wyprodukowanego częściowo z cudzych materiałów

178

Nasza Spółka projektuje i buduje urządzenia z własnych materiałów. Udało nam się nawiązać współpracę z kontrahentem niemieckim, ale do budowy urządzeń kontrahent dostarcza nam kilka swoich elementów. Materiały te stanowią niewielką część materiałów zużytych do wykonania tego urządzenia i przez cały czas są własnością firmy niemieckiej. Nasza firma nabywa w kraju dalsze materiały potrzebne do wyprodukowania urządzenia. Po wyprodukowaniu urządzenia są wysyłane do Niemiec. Czy nasza Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów czy jest to świadczenie usług na rzecz niemieckiego kontrahenta?

ODPOWIEDŹ

Państwa Spółka dokonuje na rzecz kontrahenta niemieckiego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

UZASADNIENIE

Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii zdefiniowania rodzaju wykonywanych przez Państwa Spółkę czynności (dostawa czy usługa) ma udział materiałów własnych w procesie wytworzenia produktów. Z przedstawionego opisu wynika, że materiały własne stanowią główny (przeważający) składnik wyrobu gotowego, a powierzone materiały nie stanowią istotnej wartości.

Do kwestii tej odniósł się m.in. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 21 listopada 2007r. nr IP-PP2-443-245/07-2/BM, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Zgodnie z tą interpretacją, „rozstrzygnięcie, która z podejmowanych przez podatnika czynności (świadczenie usługi na materiale powierzonym przez zamawiającego czy dostawa suszarki) jest czynnością dominującą, a tym samym stanowi świadczenie główne, któremu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę