Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy klient z Ukrainy, dokonujący u nas zakupu towarów może je wywieźć sam, własnym samochodem? Kto, w takiej sytuacji powinien zgłosić wywóz towaru w Urzędzie Celnym? Jakie są możliwości i co z nich wynika ?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z treścią art. 2 pkt. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7 UPTiU, jeżeli wywóz jest dokonany przez: 

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

Państwa pytanie dotyczy konkretnie przypadku opisanego w art. 2 pkt. 8b UPTiU, który nosi miano eksportu pośredniego. W opisanej sytuacji, polski eksporter sprzedaje towary podmiotowi zagranicznemu, który osobiście wywozi te towary poza granicę Unii Europejskiej. W tym przypadku nabywca także zobligowany jest do dokonania odprawy celnej we własnym imieniu, poprzez podanie swoich danych w zgłoszeniu celnym jako nadawca/eksporter, mający siedzibę na terytorium Ukrainy.

Natomiast Państwa firma będzie miała prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% z tytułu eksportu towarów, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonała dostawy towarów, będzie posiadała kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Z kopii dokumentu musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu (art.41 ust.11 UPTiU).

 

W przypadku eksportu pośredniego podatnik nie może dysponować oryginałem dokumentu potwierdzającego wywóz, gdyż to nie on dokonuje wywozu tego towaru, ani też nie jest on wywożony na jego zl...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę