Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW , TRANSPORT

31 lipca 2012

Import środka transportu a obowiązek zapłaty VAT

199

Nasza firma jest czynnym podatnikiem VAT i zamierzamy kupić od firmy amerykańskiej urządzenie wiertnicze. Urządzenie to wpłynie do portu w Gdyni i tam będzie podlegało zapłacie cła oraz podatku VAT. Zakupiony sprzęt jest urządzeniem jezdnym i będzie zarejestrowany w urzędzie komunikacji, tylko po to aby mógł dojechać do miejsca, w którym będzie zainstalowany. Kiedyś takie urządzenia były traktowane jako pojazdy specjalistyczne, a teraz jako środki transportowe. Czy przed zarejestrowaniem urządzenia należy zapłacić VAT z tytułu zakupu środka transportu oraz uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego o jego zapłacie?

ODPOWIEDŹ

Nie mają Państwo obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu zakupu środka transportu, ponieważ VAT został już zadeklarowany w zgłoszeniu celnym i zapłacony w momencie zapłaty cła.

Nie otrzymają Państwo również zaświadczenia z urzędu skarbowego o zapłacie podatku.

UZASADNIENIE

W przedstawionej przez Państwa sytuacji mamy do czynienia z importem towarów, gdyż przywożą Państwo towar z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT). Towarem tym jest środek transportu. Przy imporcie towarów dla podatku VAT nie ma znaczenia, że jest to środek transportu. Sprowadzenie środka transportu spoza UE (np. USA) przez osoby fizyczne bądź przedsiębiorców jest uważane za import towarów i obciążone podatkiem VAT z tytułu importu towarów (oprócz akcyzy i cła). Podatek VAT przy imporcie towarów należy zapłacić również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów jest związane z powstaniem obowiązku zapłaty cła lub faktem zaistnienia określonych procedur celnych. Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego (art. 19 ust. 7 ustawy o VAT), a podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło, podatek akcyzowy (art. 29 ust. 13 ustawy o VAT). Podstawa opodatkowania obejmuje także, o ile elementy takie nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. (art. 29 ust. 15 ustawy o VAT).

W Państwa przypadku nie ma konieczności uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego o zapłacie podatku VAT, gdyż Państwo nie płacą podatku VAT z tytułu zakupu środka transportu, tak jak jest to w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. Bowiem tylko dla celów związanych z rejestracją śr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę