Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kupiłam prezentację on-line od kontrahenta ze Szwajcarii. Dostałam Fakturę ze stawką 0%. Jak ją rozliczyć w VAT? Czy potraktować to jako WNT? (Szwajcaria nie jest jednak w UE ...). W jakiej pozycji w deklaracji VAT-7 ją ująć?

ODPOWIEDŹ

Należy przede wszystkim wyjaśnić, że zakupiona przez Pani firmę prezentacja online nie jest towarem, tylko usługą elektroniczną.

Art. 2 ust. 26 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) definiuje pojęcie usług elektronicznych jako usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art.7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011).

Zgodnie z art.7 powołanego wcześniej RW Rady UE, do „usług świadczonych drogą&n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź