Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG , TRANSPORT

30 stycznia 2012

Import usług nabywanych przez biuro turystyczne

200

Czy biuro turystyczne winno rozliczyć import usług od takich usług nabywanych poza granicami Unii jak wejścia do muzeów, wejścia na cmentarze, wejścia na inne imprezy np. wieczory folklorystyczne, baseny, opery, spektakle itp., parkingi, usługi przewodnickie, usługi hotelowe, gastronomiczne, transportu drogowego, lotniczego i wodnego osób?

ODPOWIEDŹ

W celu udzielenia odpowiedzi na Pana pytanie, musimy przyjrzeć się przepisom ustawy o podatku od towarów i usług odnośnie miejsca świadczenia usług. Nie wynika to wprawdzie z Pana pytania, ale zakładam, że biuro turystyczne ma siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, a wymienione przez Pana usługi nie są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innym kraju. Zakładam również, że podmioty, które świadczą wymienione przez Pana usługi, nie posiadają siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Zasada ogólna, wynikająca z art.28b ustawy, mówi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą, posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zasada ta ma zastosowanie bez względu na to, czy strony transakcji mają siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, czy poza nim. Kierując się tą zasadą,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź