Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W sierpniu zakupiłem na potrzeby działalności gospodarczej usługę reklamową na portalu internetowym, którego właścicielem jest firma z Włoch. Dostałem fakturę bez VAT, z adnotacją „reverse charge”, jednak ja nie jestem zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Czy pomimo tego powinienem rozpoznać import usług?

ODPOWIEDŹ

Tak, jeżeli otrzymał Pan od kontrahenta z Włoch fakturę bez VAT, z adnotacją „reverse charge”, jest Pan obowiązany do rozpoznania importu usług.

UZASADNIENIE

Import usług to - w myśl art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług - świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Polski podatnik, który dokonuje na terytorium kraju nabycia towarów bądź usług od podatników nieposiadających w Polsce siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tego tytułu. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w opisanym powyżej przypadku usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Usługodawcy zagraniczni nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, co do zasady, nie rozliczają zatem podatku od towarów i usług od usług świadczonych na rzecz podatnika, objętych ogólną zasadą z art. 28b (usługi świadczone na rzecz podatnika, dla których miejsce świadczenia znajduje się w państwie nabywcy), gdyż takiego rozliczenia dokona „polski” usługobiorca. Od 1 stycznia 2010 roku mechanizm odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge) stosowany jest obligatoryjnie do wszystkich usług objętych zasadą ogólną z art. 28b ustawy o VAT świadczonych transgranicznie pomiędz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę