Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

26 lipca 2012

Interpelacja w sprawie opodatkowania VAT odszkodowań za wcześniejsze rozwiązanie najmu

219

Interpelacja (nr 5839) do ministra finansów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie opodatkowania podatkiem VAT odszkodowań wypłacanych przez najemcę na rzecz wynajmującego z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu z winy najemcy.

Szanowny Panie Ministrze!

W interpelacji z 15 kwietnia 2011 r. zwróciłam się do Pana Ministra z prośbą o rozstrzygnięcie zaistniałego problemu interpretacyjnego, który w mojej opinii wymagał jednoznacznego stanowiska właśnie Pana jako ministra sprawującego w Polsce ogólny nadzór w sprawach podatkowych.

Z docierających do mnie informacji wynikało bowiem, że do rangi problemu urosła kwestia traktowania na gruncie podatku VAT odszkodowań wypłacanych przez przedsiębiorców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy najmu. Szczególnie problem ten dotyczył przypadków, w których przedsiębiorcy będący najemcami danego lokalu, zmuszeni sytuacją rynkową, dokonują przedterminowego rozwiązania umowy najmu zawartej na czas oznaczony, w formie porozumienia zawieranego z wynajmującym.

Wydawałoby się, że jest rzeczą oczywistą, iż tego rodzaju odszkodowania jako rodzaj rekompensaty/zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie stanowią wynagrodzenia za świadczone jakiekolwiek usługi oraz nie wiąże się to bezpośrednio z żadną czynnością wymienioną w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Wszakże nie budzi u nikogo żadnych wątpliwości fakt, że właściwa lokalizacja w przypadku całego szeregu branż jest rzeczą absolutnie priorytetową. Dlatego w przypadku gdy przedsiębiorca znajduje lokal spełniający jego wymagania, z zasady zainteresowany jest zawarciem umowy najmu na stosunkowo długi okres, bez możliwości jej wypowiedzenia. Ma to bowiem zabezpieczyć go przed ryzykiem niespodziewanego wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego, w przypadku gdy poprzez określone nakłady i działania rozwinie on swoją działalność w danym miejscu.

Również czymś naturalnym jest, że pomimo nawet najbardziej precyzyjnych i szczegółowych ustaleń oraz analiz dokonywanych przez przedsiębiorców mają miejsce przypadki (szczególnie jest to widoczne w sytuacji trwających od dłuższego czasu napięć rynkowych), kiedy to dalsze prowadzenie działalności w danej lokalizacji staje się ekonomicznie lub biznesowo bezzasadne, jeszcze przed upływem okresu, na który została zawarta umowa najmu (ryzyko rynkowe, restrukturyzacja działalności). W efekcie zaistnienia tego rodzaju sytuacji...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź