Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy jednostką budżetową zobowiązaną do rozliczania VAT od wynajmów i noclegów. W części umów zawartych z najemcami jest zapis, że w kosztach wynajmu są ujęte media (światło, woda, ogrzewanie). W takich sytuacjach wystawiamy fakturę VAT, od całości (wynajem plus media) naliczamy 23% podatku VAT, uwzględniamy w deklaracji VAT-7 i odprowadzamy należny podatek do Urzędu Skarbowego. Jak powinniśmy rozliczyć podatek w sytuacji, gdy w umowie jest zapis, że za media wystawiona będzie odrębna faktura na podstawie faktycznego zużycia (wskazanie podlicznika) i opłata faktury stanowić będzie zwrot kosztów? Czy w takiej sytuacji należy naliczać podatek VAT i ujmować w deklaracji VAT-7?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Tak, powinniście Państwo naliczyć podatek VAT z tytułu obciążenia najemców kosztami mediów. Zgodnie z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź