Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

28 lutego 2013

Jak opodatkować usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu

230

Na przełomie ostatnich lat problematyką sposobu opodatkowania usług ubezpieczenia przedmiotu leasingu sądy administracyjne zajmowały się niezmiernie często. Problemem, który usiłowano rozstrzygnąć była odpowiedź na pytanie czy usługi te stanowią czynności pomocnicze do usługi leasingu (dodatkowy koszt świadczenia usług leasingu) i podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT, właściwą dla świadczenia głównego, czy stanowią odrębne świadczenie, podlegające zwolnieniu od VAT. Problem ten okazał się na tyle istotny, że zajął się nim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

1. Orzecznictwo Sądów Administracyjnych

POLECAMY

W wyroku o sygnaturze akt III SA/Wa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź