Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

30 marca 2012

Jak prawidłowo odliczyć VAT z faktury uprawniającej do skonta

240

Nabywamy na terytorium kraju towary od innych podatników VAT. Jeden z naszych dostawców zastosował wobec nas mechanizm skonta, który polega na tym, że jeśli dokonamy zapłaty za towary odpowiednio wcześnie, określona na fakturze kwota należna ulega zmniejszeniu. Na fakturze dostawca wykazał kwotę brutto, kwotę netto oraz kwotę VAT w wartościach nominalnych, a informacja o skoncie ograniczona została jedynie do wskazania procentu skonta (3 %) oraz granicznego terminu płatności, w którym, w przypadku dokonania zapłaty, skonto przysługuje (5 dni). Skonto jest oczywiście nieobowiązkowe. Pomimo skorzystania przez nas ze skonta, dostawca do dnia dzisiejszego nie wystawił nam faktury korygującej. Czy w takiej sytuacji nadal mamy prawo do odliczenia całej kwoty VAT naliczonego wykazanej na fakturze zakupu?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

W opisanej w pytaniu sytuacji pomimo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź