Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

30 kwietnia 2012

Kiedy mamy do czynienia z usługą gastronomiczną

151

Nasza dotychczasowa działalność gospodarcza polegała na prowadzeniu sklepu spożywczego. W lutym 2012 roku wykupiliśmy lokal znajdujący się obok naszego sklepu, który przerobiliśmy na mały bar. Zamierzamy wyrabiać i sprzedawać wyroby mączne: pierogi, kopytka, krokiety, naleśniki do spożycia na miejscu w lokalu, ale też na wynos. W planach mamy też dostarczanie gotowych zapakowanych posiłków własnym transportem na podstawie zamówień klientów. Jaką stawką podatku od towarów i usług powinniśmy prawidłowo opodatkować takie transakcje?

ODPOWIEDŹ

Dla prawidłowego opodatkowania Państwa sprzedaży kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie czy w danym przypadku ma miejsce dostawa towarów czy też świadczenie usług. Trzeba bardzo dokładnie zidentyfikować przedmiot transakcji, czyli to, z jaką czynnością mamy do czynienia – z dostawą towarów czy ze świadczeniem usług, bowiem wysokość opodatkowania VAT uzależniona jest od rodzaju wykonywanych przez Państwa czynności:

• gdy mamy do czynienia z wykonaniem usługi związanej z wyżywieniem – właściwą stawką podatku będzie 8%,

• gdy mamy do czynienia ze sprzedażą gotowego posiłku – właściwą stawką podatku będzie 5%.

W celu prawidłowego rozróżnienia rodzajów sprzedaży możemy wspomóc się rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 282/ 2011 z 15 marca 2011 roku ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z art. 6 wspomnianego rozporządzenia Rady usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie.

Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy. Za usługi cateringowe i restauracyjne nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 10 marca 2011 roku w połączonych sprawach C-497/09, C-499/09, C-501/09 oraz C-502/09 wskazał, że „sprzedaży towaru zawsze towarzyszy minimalny zakres świadczonych usług, jak umieszczenie towaru na półkach sklepowych czy wystawienie rachunku, w związku z czym tylko usługi odrębne od usług nierozerwalnie związanych ze sprzedażą towarów można brać pod uwagę w celu określenia udziału świadczenia usług w świadczeniu złożonym, obejmującym również dostawę towarów”. Wg TSUE, „działalność restauracyjną charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie dalece przeważają usługi. Świadczenie takie należy zatem uznać za świadczenie usług”.

Trybunał orzekł również, że usługą jest także dostarczanie posiłków na zewnątrz (catering). Wg Trybunału „dania gotowe dostarczane przez przedsiębiorstwo cateringowe do miejsca zamieszkania klienta, w odróżnieniu od dań serwowanych na stoiskach i w pojazdach gastronomicznych oraz w kinach, nie są z reguły przygotowywane w sposób standardowy, lecz zawierają w znacznie większym stopniu aspekt świadczenia usług, wymagających znacznie większego nakładu pracy i umiejętności. Jakość produktów, kreatywność i sposób podania są w tym przypadku elementem, który z reguły gra dla klienta istotną rolę”.

1.1. Sprzedaż wyrobów do spożycia w lokalu („na miejscu”)

Sprzedaż oferowanych przez Państwa produktów do spożycia „na miejscu” stanowi świadczenie usług gastronomicznych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku takiej sprzedaży - tj. wydawania pierogów, kopytek, krokietów, naleśników do spożycia w lokalu - do dyspozycji Państwa klientów pozostaje cała infrastruktura lokalu wraz ze wszystkimi dostępnymi udogodnieniami tj. wyposażenie lokalu, pracownicy.

W takim przypadku należy uznać, że świadczą Państwo na rzecz klientów usługi gastronomiczne, dla których zastosowanie znajdzie preferencyjna 8% stawka podatku od towarów i usług, na mocy § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 7 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia, gdyż czynności te mieszczą się w dziale 56 PKWiU jako „usługi związane z wyżywieniem”.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej ILP2/443-1384/11-2/SJ z 16 grudnia 2011 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że „w przypadku sprzedaży produktów w lokalach gastronomicznych z przeznaczeniem do spożycia „na miejscu” dochodzi do świadczenia usługi gastronomicznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a nie do dostawy towarów...”, a sprzedaż posiłków w lokalach gastronomicznych z przeznaczeniem do spożycia „na miejscu” będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wys...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę