Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

2 września 2012

Kiedy nabycie usług turystycznych stanowi import usług

188

Spółka, nabywając poza terytorium kraju dla bezpośredniej korzyści turysty usługi transportowe, hotelowe, gastronomiczne, cateringowe, parkingowe, wejścia do muzeów, teatrów, na cmentarze (nekropolie) i różne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (np. wieczory folklorystyczne), nie ma obowiązku rozpoznawania importu usług. Natomiast jest zobowiązana do rozpoznania importu usług rekreacyjnych związanych z wejściem na basen oraz usług przewodnickich nabytych od podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 4 lipca 2012 roku nr IPTPP2/443-317/12-2/JS.

Sytuacja podatnika

Spółka, będąc czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce, prowadzi biuro turystyczne i świadczy usługi turystyki wyjazdowej w kraju, Unii Europejskiej i poza nią. W Polsce znajduje się siedziba Spółki oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek od towarów i usług Spółka rozlicza w systemie VAT marża. Poza granicami kraju Spółka nabywa różne us...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź