Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

30 stycznia 2012

Kiedy sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu VAT

195

W celu ustalenia czy sprzedaż gruntu przez osobę fizyczną jest dokonywana w ramach działalności gospodarczej i czy podlega opodatkowaniu VAT należy ustalić, czy osoba ta w celu dokonania sprzedaży podjęła aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców.

Wynika to między innymi z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 października 2011 roku o sygnaturze I FSK 1536/10.

Sytuacja podatnika

Przedmiotem sporu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym były wydane przez organ podatkowy decyzje administracyjne w następującym stanie faktycznym: Osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą. W zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jako przedmiot jej działalności wpisano między innym usługi ogólnobudowlane i remontowe oraz deweloperstwo, natomiast w zaświadczeniu o zmianie wpisu do ewidencji działalności wpisano m.in. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz zagospodarowaniem i sprzedażą nieruchomości. Osoba ta,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź