Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

29 sierpnia 2012

Kiedy wykazać zwiększenie VAT należnego z tytułu cofnięcia rabatu

169

Podatnik ma prawo do udzielania rabatów z tytułu dokonania zakupów o określonej wartości w fakturach dokumentujących przyszłe dostawy. W sytuacji, gdy kontrahent zwróci towar dający prawo do rabatu, zwiększenia podatku należnego z tytułu cofnięcia rabatu należy dokonać w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

 Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-108/12-4/PR z 4 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która, chcąc zwiększyć sprzedaż, wprowadziła mechanizm polegający na zachęcaniu nabywców do dokonywania zakupów poprzez przyznawanie rabatów na kolejne zakupy. W zależności od rodzajów kupowanych towarów, naliczane były punkty rabatowe, które w następnym miesiącu zamieniane były na kwotę rabatu możliwą do wykorzystania w miesiącu zamiany punktów na kwotę (np. punkty naliczane były od zakupów w styczniu, po czym następowała ich zamiana na kwotę pieniężną do wykorzystania w zakupach dokonanych w lutym, z tym, iż nie więcej niż 7 % z kwoty netto każdej faktury). Kwota nie wykorzystanego rabatu nie podlegała zwrotowi w innej formie, ani nie przechodziła na następny miesiąc. Wnioskodawca miał zamiar rozliczać kwoty rabatu poprzez obniżenie ceny sprzedaży poszczególnych towarów znajdujących się na fakturach dokumentujących sprzedaż nowych towarów, do których udzielono rabatu.

Wnioskodawca przewidywał sytuację, w której kontrahent dokona zwrotu towaru, na podstawie którego udzielono mu już rabatu. Wnioskodawca zamierzał dokonywać wtedy korekty wartości sprzedaży poprzez wystawienie faktury korygującej sprzedaż – zwiększającej, przy czym miał zamiar dokonywać zwiększenia podatku należnego w miesiącu powstania przyczyny korekty - tj. zwrotu towaru (zmniejszenia kwoty możliwego rabatu), a nie w miesiącu wystawienia faktury, w której tego rabatu udzielono. Ponieważ rabat miał być udzielany kwotowo, a jego udzielenie było ograniczone procentowo, Spółka planowała wystawienie korekt do ostatnich faktur sprzedaży z mie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę