Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Komornik jest płatnikiem podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji numer ITPP2/443-1604a/11/RS z 26 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Komornik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości dokonanej w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, jest płatnikiem podatku od towarów i usług. W złożonym wniosku komornik przedstawił swoje stanowisko, zgodnie z którym organ egzekucyjny nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług w przypadku egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości. Komornik wskazał, że nie dysponuje kwotami uzyskanymi w wyniku sprzedaży, a więc nie ma realnej możliwości pobrania z uzyskanej ceny sprzedaży podatku. Dysponuje on jedynie kwotą rękojmi, która także musi zostać przelana na rachunek depozytowy sądu.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W uzasadnieniu wydanej interpretacji Dyrektor izby Skarbowej przywołał przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornic...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę