Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , AKTUALNOŚCI

4 stycznia 2012

Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący szczególnej procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób

203

Od dnia 1 stycznia 2012 r. podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okazjonalne przewozy drogowe osób, autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, mają możliwość skorzystania z uproszczonej rejestracji i rozliczania podatku od towarów i usług, uregulowanych przepisami art.134a-134c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

 W celu skorzystania ze szczególnej procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób, podatnik powinien złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku wobec tych usług (VAP-R) do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście drogą elektroniczną za pomocą aplikacji informatycznej, która jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych: //www.mf.gov.pl/index.php?const=6&dzial=5964&wysw=4&sub=sub2.  Po złożeniu zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku podatnikowi zostanie nadany numer identyfikacyjny na potrzeby wykonywanych przez tego podatnika usług okazjonaln...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę