Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Konsumpcja wyrobów spożywczych w związku z działalnością urzędu i rady miasta nie podlega VAT

226

Przekazanie do konsumpcji wyrobów spożywczych w trakcie różnego rodzaju narad, posiedzeń, imprez, spotkań, negocjacji, przyjmowania gości, delegacji, kontrahentów odbywających się w związku z działalnością Urzędu Miasta i Rady Miasta nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi numer IPTPP1/443-27/11-3/ALN z 28 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, który posiada osobowość prawną. Jest również miastem na prawach powiatu, zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. W myśl art. 92 tej ustawy, funkcje organów powiatu w miastach na p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź