Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Konsumpcja wyrobów spożywczych w związku z działalnością urzędu i rady miasta nie podlega VAT

196

Przekazanie do konsumpcji wyrobów spożywczych w trakcie różnego rodzaju narad, posiedzeń, imprez, spotkań, negocjacji, przyjmowania gości, delegacji, kontrahentów odbywających się w związku z działalnością Urzędu Miasta i Rady Miasta nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi numer IPTPP1/443-27/11-3/ALN z 28 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, który posiada osobowość prawną. Jest również miastem na prawach powiatu, zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. W myśl art. 92 tej ustawy, funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje: rada miasta i prezydent miasta. W związku z powyższym w przypadku Gminy do zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym dochodzą, też zadania określone w art. 4 ustawo samorządzie powiatowym.

W ramach realizacji ww. zadań dochodzić będzie do zakupu artykułów spożywczych, których konsumpcja następuje w trakcie przyjmowania gości, delegacji z innych miast, w tym zagranicznych oraz na posiedzeniach organu Gminy - Rady Miasta. W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy konsumpcja wyrobów spożywczych przy okazji różnego rodzaju narad, posiedzeń, imprez, spotkań, negocjacji, przyjmowania gości, delegacji, kontrahentów odbywających się w związku z działalnością Urzędu Miasta i Rady Miasta stanowią dla Gminy czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku w brzmieniu nadanym mu przez art. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy Prawo o miarach?

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Do czynności traktowanych na równi z dostawą towarów, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy, ustawodawca zaliczył przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

• przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

• wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę