Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

1 lutego 2013

Korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych a obowiązek podatkowy

195

Wykorzystywanie przez pracowników samochodów służbowych stanowiących mienie powierzone, do dojazdów z pracy i do pracy, w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca parkowania (garażowania) w sytuacji w której Spółka nie posiada i nie jest w stanie zapewnić parkingu firmowego, nie stanowi świadczenia usług na cele osobiste pracownika i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 grudnia 2012 roku nr IPPP1/443-892/12-5/ISZ.  

Sytuacja podatnika

Spółka, jako pracodawca, powierza swoim pracownikom samochody służbowe na zasadach określonych w odrębnej umowie cywilnoprawnej zawieranej z pracownikiem i dotyczącej konkretnego samochodu. Pracownicy Spółki wykorzystują samochody będące własnością Spółki do celów służbowych. Samochody powierzone są na podstawie odrębnej umowy, w której Spółka nakłada obowiązek między innymi do opieki nad samochodem po godzinach pracy tzn. parkowania go w bezpiecznym miejscu ze względu na fakt, że Spółka nie posiada miejsc parkingowych, z których może korzystać całą dobę. W konsekwencji pracownicy użytkują samochody służbowe także i w ten sposób, że wykonują jazdy do pracy i z pracy oraz parkują powierzone samochody w miejscach bezpiecznych w okolicach swojego zamieszkania. Samochody używane są tylko do celów służbowych, Spółka nie pobiera od pracowników opłat.

Niezależnie od tego ww. umowa, a także Regulamin Wynagradzania Spółki przewidują możliwość wykorzystywania odpłatnie, za zgodą pracodawcy powierzonego samochodu służbowego do celów prywatnych. Samochody służbowe będące własnością Spółki, co do zasady są zakupione i używane w celach działań zmierzających do osiągnięcia i zabezpieczenia przychodu. Używanie samochodów firmowych przez pracowników do dojazdów do pracy i z pracy nie jest związane z wystąpieniem trudności w zapewnieniu innych środków transportu ani zatrudnianiem pracowników z odległych miejscowości.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy wykorzystywanie przez pracowników samochodów służbowych stanowiących mienie powierzone, do dojazdów z pracy i do pracy, w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca parkowania, w sytuacji w której Spółka nie posiada i nie jest w stanie zapewnić parkingu firmowego, stanowi świadczenie usług na cele osobiste pracownika w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Nieodpłatn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę