Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

26 stycznia 2011

Kto powinien opodatkować usługę organizacji stoiska na targach

185

Przyjęliśmy od niemieckiego przedsiębiorcy zlecenie na zorganizowanie i obsługę stoiska ich firmy na targach, które odbędą się w Polsce w styczniu 2011 roku. Kto powinien opodatkować tę usługę – my czy usługobiorca?

Miejscem świadczenia tej usługi będzie miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę i to on będzie zobowiązany do rozpoznania i opodatkowania importu usług.

UZASADNIENIE

Do końca 2010 roku obowiązuje przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. Zatem, gdybyście Państwo świadczyli usługę organizacji i obsługi stoiska niemieckiej firmy na targach odbywających się w Polsce w 2010 roku, miejscem świadczenia byłaby Polska i bylibyście Państwo zobowiązani do opodatkowania takiej usługi.

Od 1 stycznia 2011 roku przytoczony powyżej przepis przejściowy przestał obowiązywać i zgodnie z art. 28g ust.1 ustawy o VAT, jeżeli takie usługi są świadczone na rzecz podatnika, to miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają jedynie w przypadku usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy. W pozostałych przypadkach zastosowanie będzie miała ogólna zasada, wyrażona w art. 28b ustawy o VAT, zgodnie z którą miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest co do zasady miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.

Podatnicy, którzy świadczą usługi w zakresie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę