Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW , TRANSPORT

9 września 2011

Miejsce dostawy towarów w przypadku sprzedaży z Chin do Niemiec

217

Nasza spółka sprowadziła towar z Chin. Chiński dostawca wystawił nam fakturę 27 grudnia 2010 roku. Towar przypłynął do Hamburga 28 stycznia 2011 roku i został odebrany przez niemieckiego przedstawiciela podatkowego. Na terytorium Niemiec zostało również opłacone cło. Towar został dostarczony bezpośrednio do klienta w Niemczech i nie trafił do Polski. Jak powinniśmy opodatkować VAT taką transakcję?

ODPOWIEDŹ

Przedstawiona przez Państwa transakcja nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Powinniście Państwo opodatkować ją jako sprzedaż na terytorium Niemiec.

UZASADNIENIE

W opisanym przez Państwa przypadku mamy do czynienia z dwoma następującymi po sobie dostawami. Pierwsza dostawa to nabycie przez Państwa towaru od kontrahenta z Chin i jego odebranie na terytorium Niemiec, w Hamburgu. Państwo, jako nabywca rozpoznajecie import na terytorium Niemiec. Jak rozumiem, działający w Państwa imieniu przedstawiciel podatkowy odbiera otrzymany towar i organizuje jego transport do ostatecznego nabywcy, również na terytorium Niemiec. W tym momencie dochodzi do drugiej transakcji, czyli sprzedaży towaru przez Państwa firmę niemieckiemu odbiorcy. Cała transakcja odbywa się na terytorium Niemiec i powinna być traktowana jako niemiecka dostawa krajowa, podlegająca niemieckim przepisom podatkowym.

Konieczność opodatkowania VAT w Polsce takiej transakcji można wykluczyć, analizując następujące przepisy:

• Zgodnie z art. 5 polskiej ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

• Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub osobę trzecią, miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. W związku z tym, że w opisywanej przez...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę