Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

29 stycznia 2013

Miejsce świadczenia usług konserwacji i naprawy samochodów dla klientów niemających siedziby lub adresu zamieszkania w Polsce

254

Usługi konserwacji i naprawy samochodów świadczone przez Wnioskodawcę nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, lecz miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju, na którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpre...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź