Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

28 lutego 2012

Miejsce świadczenia usług pośrednictwa

171

Moja firma korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT i jest zarejestrowana jako podatnik VAT-UE. Jest to firma prowadząca usługi pośrednictwa pracy (pozyskiwanie pracowników). Czy powinniśmy wystawiać rachunki czy faktury VAT dla kontrahentów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą, a także dla osób fizycznych (Austria)? Kto w takim przypadku jest płatnikiem podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Zwolnienie podmiotowe określa art. 113 ust.1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). Zgodnie z tymi przepisami, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Natomiast podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Podmioty zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT zwolnionego” (art.96 ust.3,4 UPTiU). Z treści pytania wiadomo, że podmi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź