Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28)

30 stycznia 2012

Miejsce świadczenia usług związanych z instalacją produkcyjną

207

Miejscem świadczenia usług nadzoru i rozruchu nowo wybudowanej instalacji produkcyjnej związanej z nieruchomością, jest miejsce położenia nieruchomości.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej numer IPTPP2/443-569/11-4/KW z 23 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca zawarł z amerykańską firmą, nieposiadająca siedziby na terytorium Polski, ale zarejestrowaną dla potrzeb VAT w Polsce, kontrakt na zakup licencji, dokumentacji, maszyn i urządzeń, usług szkoleniowych oraz usług nadzoru technicznego nad rozruchem nowo wybudowanej instalacji produkcyjnej i udziału w ruchu testowym tej instalacji. Instalacja jest częścią składową nieruchomości (budynku) położonej na terytorium Polski. Montaż maszyn dokonany był przez firmę polską.

W związku z tym, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Gdzie znajduje się miejsce świadczenia usługi nadzoru technicznego nad rozruchem nowo wybudowanej instalacji produkcyjnej i udziału w ruchu testowym tej instalacji?

2. Kto jest podatnikiem podatku VAT z tytułu ww. usług: Wnioskodawca czy kontrahent amerykański?

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Generalna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług na rzecz podatników została określona w art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. W oparciu o ten przepis, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział szereg wyjątków, wskazując m.in. szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami (art. 28e ustawy). W ocenie organu podatkowego w przypadku będącym przedmiotem zapytania, opisane usługi są z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę