Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28)

30 stycznia 2012

Miejsce świadczenia usług związanych z instalacją produkcyjną

248

Miejscem świadczenia usług nadzoru i rozruchu nowo wybudowanej instalacji produkcyjnej związanej z nieruchomością, jest miejsce położenia nieruchomości.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej numer IPTPP2/443-569/11-4/KW z 23 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca zawarł z amerykańską firmą, nieposiadająca siedziby na terytorium Polski, ale zarejestrowaną dla potrzeb VAT w Polsce, kontrakt na zakup licencji, dokumentacji, maszyn i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź