Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma jest czynnym podatnikiem VAT oraz jest zarejestrowana jako podatnik VAT-UE. W listopadzie nasza firma będzie wystawiała się na targach w Niemczech. Zawarliśmy umowę z firmą niemiecką (podatnikiem VAT-UE) na organizację naszego stoiska na targach. W ramach tej umowy mamy zapewniony wynajem powierzchni wystawienniczej, urządzenie naszego boksu, obsługę hostess. Czy w tej sytuacji od podatnika z Niemiec powinniśmy otrzymać dwie faktury: 1 – za wynajem powierzchni wystawienniczej z doliczonym niemieckim podatkiem od wartości dodanej (MWST), 2 – za usługę organizacji targów (bez niemieckiego podatku)?

ODPOWIEDŹ

Ustalenie miejsca świadczenia usług związanych z targami często sprawia podatnikom wiele problemów. Należy zauważyć, że targom towarzyszą następujące kategorie usług: 

- usługi wstępu na targi,

- usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej na targach,

- usługi organizacji targów.

Ustawodawca w art. 28g ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) określa w sposób szczególny miejsce świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy. I tak w przypadku gdy usługi te są świadczone na rzecz podatnika, miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. 

Pojęcie usług wstępu zostało zdefiniowane w art.32 rozporządzenia wykonawczego Rady UE Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Z treści tego przepisu wynika, że usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej. Jak wynika z art.32 ust.3 tego w/w rozporządzenia usługi wstępu nie obejmują korzystania z obiektów, takich jak sale gimnastyczne i inne, w zamian za opłatę.

Oznacza to, że usługi wstępu nie obejmują usług organizacji imprezy targowej wykonywanej na zlecenie usługobiorcy, jak również nie będą obejmowały usług wynajmu powierzchni wystawienniczej. Usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej generalnie należy traktować jako usługi związane z nieruchomościami, dla których miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości (art.28e UPTiU). Tak więc usługa wyn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę