Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28)

30 stycznia 2012

Miejsce świadczenia usług związanych z targami

176

W przypadku nabywania odrębnych usług nie stanowiących usług organizacji targów, ustalając miejsce ich opodatkowania należy odnieść się do każdej usługi z osobna.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej numer IPTPP2/443-470/11-4/JN z 21 listopada 2011 roku

Sytuacja podatnika

Spółka, wspólnie z niemieckim kontrahentem - spółką zależną uczestniczyła w targach. Wydatki związane z uczestnictwem poniosła Spółka. Obejmowały one następujące pozycje: opłata za powierzchnię wystawienniczą (powierzchnia kryta niezabudowana), przygotowanie grafik targowych, wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego, usługi hotelowe i gastronomiczne.

Część kosztów przypada na niemiecką spółkę zależną, którymi Spółka obciążyła ją w drodze refakturowania. W jednej fakturze VAT znalazła się opłata za powierzchnię wystawienniczą, przygotowanie grafik targowych i wykonanie zabudowy stoiska od wartości netto poniesionych wydatków i bez polskiego podatku VAT. Spółka umieściła na tej refakturze adnotację, iż usługobiorca zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT. W przypadku usług hotelowych i gastronomicznych Spółka refakturowała na jednej fakturze koszty i naliczyła polski podatek VAT zgodny ze stawką na fakturach pierwotnych. W związku z powyższym zadano pytania:

1. Czy prawidłowo Spółka ustaliła, że zgodnie z art. 28b ustawy o VAT miejscem opodatkowania refakturowanych na spółkę niemiecką opłat za powierzchnię wystawienniczą, przygotowanie grafik targowych oraz wykonanie zabudowy stoiska jest kraj siedziby usługobiorcy, tj. Niemcy?

2. Czy prawidłowo Spółka ustaliła, że zgodnie z art. 28e i 28i ustawy o VAT miejscem opodatkowania usług gastronomicznych i hotelowych będzie miejsce faktycznie świadczonych usług, tj. Polska?

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Usługi wynajmu zabudowanej lub niezabudowanej powierzchni wystawienniczej opodatkowane są zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę