Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

2 stycznia 2012

Montaż bram garażowych w budynkach mieszkalnych a stawka VAT

277

Montaż bram garażowych w budynkach wielorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, w ramach prac związanych z budową nowych budynków korzystać będzie z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT. Natomiast w przypadku robót budowlanych dotyczących poszczególnych części budynku (tj. prac związanych z przebudową lub remontem istniejących budynków) wykonywanych w lokalach niemieszkalnych usługi te opodatkowane są podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji nr IPTPP1/443-10/11-4/ALN z dnia 15 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje roboty budowlano-montażowe, między innymi montaż bram garażowych w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Do wyceny wykonywanych robót Spółka stosuje dwie stawki podatku VAT:

• Stawkę 8% dla garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, spełniającym dodatkowo następujące warunki:

  • - garaż znajduje się w bryle budynku,

  • - garaż nie stanowi wyodrębnionej własności,

  • - powierzchnia użytkowa garażu wynosi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź