Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , VAT NALICZONY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

28 lutego 2012

Nabycie przez bibliotekę materiałów do księgozbioru a WNT

189

Nabycie przez bibliotekę od kontrahenta unijnego materiałów do księgozbioru stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 13 stycznia 2012 roku numer IPTPP2/443-646/11-4/JN.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego do Dyrektora Izby Skarbowej zwróciła się biblioteka, która prowadzi działalność zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług oraz działalność opodatkowaną (m.in. sprzedaż wydawnictw własnych, wynajem sal konferencyjnych, usługi noclegowe). Biblioteka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT.

W ramach prowadzonej działalności kulturalnej Biblioteka dokonuje zakupu materiałów wchodzących w skład księgozbioru, m.in. książek, map, nut, filmów DVD, płyt CD, starodruków, grafik, dokumentów elektronicznych, książek mówionych. Materiały te udostępniane są nieodpłatnie i Biblioteka nie odlicza od ich zakupu podatku VAT oraz nie wykazuje kwoty zakupów w deklaracji VAT-7. Zakupu materiałów do księgozbioru biblioteka dokonuje również w krajach należących do Unii Europejskiej, od podmiotów będących podatnikami podatku od wartości dodanej, i ewidencjonuje je jako zakupy związane z działalnością zwolnioną, od której nie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT. Biblioteka nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE.

W związku z powyższym, biblioteka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy postępuje słusznie nie uznając transakcji zakupu materiałów do księgozbioru od kontrahenta unijnego jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ponieważ zakup ten dokonywany jest na cele kulturalne, nie służy działalności gospodarczej i związany jest ze sprzedażą zwolnioną, a podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części i czy powinna dokonać rejestracji w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem bibli...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę