Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

29 maja 2012

Nieodpłatna dostawa towarów dla unijnego kontrahenta

177

Dokonujemy dostaw towaru między innymi na rzecz kontrahenta z Czech. Obecnie negocjujemy sprzedaż nowego asortymentu, ale klient chce otrzymać niewielką partię towaru nieodpłatnie, w celu wypróbowania go i podjęcia decyzji o dokonaniu zamówienia. Jak powinniśmy rozliczyć to przekazanie dla potrzeb VAT?

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź na Państwa pytanie zależy od tego, czy dostarczony przez Państwa towar spełnia definicję próbki, czy też nie. Jeśli tak, to nieodpłatne przekazanie próbek towarów nie podlega opodatkowaniu VAT, niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane na rzecz kontrahenta krajowego, czy też na rzecz kontrahenta z innego kraju unijnego. Jeśli natomiast okazałoby się, że towary dostarczane kontrahentowi z Czech nie spełniają definicji próbki, wówczas taką transakcję należy potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

UZASADNIENIE

W art.7 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) ustawodawca zdefiniował pojęcie próbki jako niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy. Wydanie próbek zgodnie z treścią art.7 ust.3 UPTiU nie stanowi czynności zrównanej z odpłatną dostawą towarów, a co za tym idzie nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.

Natomiast zgodnie z art.13 ust.1 UPTiU, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Nie oznacza to jednak, że wszystkie czynności określone w art.7 UPTiU (w tym również te zawarte w art. 7 ust.3 ustawy), będą zawsze stanowiły o wystąpieniu transakcji WDT.

Brak jest jakichkolwiek przesłanek, żeby czynności, które na gruncie art.7 ust.3 UPTiU nie podlegają opodatkowaniu VAT (tj.: nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości oraz próbek), miały stać się przedmiotem opodatkowania VAT (a dokładnej przedmiotem transakcji WDT), tylko dlatego, że otrzymującym towary jest kontrahent z innego kraju unijnego i towary te są wywożone na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

W kwestii uznania dostawy niew...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę