Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jako Gmina jesteśmy właścicielem gruntu, który mamy zamiar przekazać nieodpłatnie fundacji na rzecz rozwoju sportu. Grunt będzie przeznaczony pod budowę boiska sportowego. Obecnie jesteśmy czynnym podatnikiem VAT ale nieruchomość gruntową nabyliśmy przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług. Czy taką darowiznę należy opodatkować VAT?

ODPOWIEDŹ

Gmina przekazując nieodpłatnie grunt nie musi naliczać podatku podatku od towarów i usług, gdyż nie przysługiwało jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy jego nabyciu.

UZASADNIENIE

W art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ustawodawca określił zakres opodatkowania VAT. Wynika z niego, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2. eksport towarów;

3. import towarów;

4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art.7 ust.2 ustawy za odpłatną dostawę towarów rozumie się również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;

2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tych towarów.

Gmina zakupiła grunt przed wejściem...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę