Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Nieodpłatne przekazanie przez gminę materiałów promocyjnych nie podlega opodatkowaniu VAT

186

Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach realizacji zadań gminy określonych w przepisach ustawy o samorządzie gminnym w szczególności z zakresu kultury, edukacji, sportu i promocji Gminy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia przekazywanych przedmiotów.

Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP1/443-27/11-2/ALN z 28 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina jest miastem na prawach powiatu i czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach realizacji zadań własnych gminy dochodzić będzie do sytuacji zakupu a następnie wydania towarów (rzeczy) stanowiących np. nagrody w konkursach, okolicznościowe czy pamiątkowe upominki najczęściej z logo miasta, prezenty wręczane różnego rodzaju delegacjom i gościom, w tym zagranicznym. Dochodzić będzie też do zakupu artykułów spożywczych, których konsumpcja następuje w trakcie przyjmowania gości, delegacji z innych miast, w tym zagranicznych oraz na posiedzeniach organu Gminy - Rady Miasta. Wydatki te w klasyfikacji budżetowej zaliczone są do § 4210 oraz § 4300.

W związku z powyższym, gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy przekazanie towarów w ramach realizacji zadań Gminy określonych w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności z zakresu kultury, edukacji, sportu i promocji Gminy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę