Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Nieodpłatne przekazanie przez gminę materiałów promocyjnych nie podlega opodatkowaniu VAT

297

Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach realizacji zadań gminy określonych w przepisach ustawy o samorządzie gminnym w szczególności z zakresu kultury, edukacji, sportu i promocji Gminy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia przekazywanych przedmiotów.

Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izb...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź