Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Nieodpłatne przekazanie przez gminę materiałów promocyjnych nie podlega opodatkowaniu VAT

227

Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach realizacji zadań gminy określonych w przepisach ustawy o samorządzie gminnym w szczególności z zakresu kultury, edukacji, sportu i promocji Gminy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia przekazywanych przedmiotów.

Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP1/443-27/11-2/ALN z 28 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina jest miastem na prawach powiatu i czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach realizacji zadań własnych gminy dochodzić będzie do sytuacji zakupu a następnie wydania towarów (rzeczy) stanowiących np. nagrody...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź