Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

28 lutego 2012

Nieodpłatne przekazanie towarów pracownikom

188

Nieodpłatne przekazanie pracownikom towarów, których obowiązek wydania wynika m.in. z przepisów prawa pracy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-27/11-4/ALN z 28 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Urząd Miasta, jako pracodawca dla zatrudnionych w nim osób, zgodnie z przepisami prawa tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, jest zobowiązany zapewnić pracownikom na niektórych stanowiskach pracy odzież ochronną oraz napoje chłodzące w upalnych miesiącach letnich.

W związku z powyższym, gmina będąca miastem na prawach powiatu zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy przekazanie przez nią pracownikom towarów, których obowiązek wydania wynika z przepisów prawa dotyczących BHP np. wody do picia w czasie upałów lub odzieży roboczej stanowi dla niej czynność opodatkowaną na podstawie art. 7 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska gminy, uznając, iż wydawanie nap...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę