Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

30 maja 2012

Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz spółki gminnej

181

Usługi wsparcia informatycznego, świadczone przez Gminę nieodpłatnie na rzecz Spółki, w której jest jedynym udziałowcem, a niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadań Spółki, dokonywanych w imieniu Gminy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-1181/11-4/KG z 13 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i jedynym udziałowcem Spółki z o.o., utworzonej uchwałą Rady Miejskiej. Spółka, zgodnie z ww. uchwałą, prowadzi działalność w szczególności w zakresie inwestorstwa zastępczego, nadzoru inwestorskiego, tworzenia kosztorysów, ekspertyz budowlanych, przeglądów technicznych, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych inwestycji, architektury i inżynierii, projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego, działań pomocniczych na rzecz administracji publicznej.

Służby informatyczne Urzędu Miejskiego nieodpłatnie udzielają Spółce szeroko rozumianego wsparcia informatycznego, polegającego na:

• utrzymaniu i rozwoju rozwiązań aplikacyjnych w ramach systemu SAP,

• utrzymywaniu i archiwizacji bazy danych wykorzystywanych przez aplikacje oparte na SAP,

• bieżącej konfiguracji i monitoringu serwerów SAP.

Spółka nieodpłatnie korzysta też z systemu SAP. Przedmiotowe nieodpłatne czynności wsparcia informatycznego dokonywane przez Gminę na rzecz Spółki są konieczne, aby Spółka mogła prawidłowo rozliczyć powierzone jej zadania inwestycyjne dokonywane w imieniu Gminy. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym, Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem o to, czy opisane powyżej czynności wykonywane nieodpłatnie na rzecz Spółki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zasadą jest opodatkowanie VAT odpłatnego świadczenia usług. Poprzez unormowanie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nastąpiło zrównanie w zakresie opodatkowania usług nieodpłatnych, spełniających określone wa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę