Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

30 maja 2012

Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz spółki gminnej

218

Usługi wsparcia informatycznego, świadczone przez Gminę nieodpłatnie na rzecz Spółki, w której jest jedynym udziałowcem, a niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadań Spółki, dokonywanych w imieniu Gminy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-1181/11-4/KG z 13 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i jedynym udziałowcem Spółki z o.o., utworzonej uchwałą Rady Miejskiej. Spółka, zgodnie z ww. uchwałą, prowadzi działalność w szczególności w zakresie inw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź