Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY

30 kwietnia 2012

Nieodpłatne wydanie biletów MZK w celach służbowych nie podlega VAT

224

Prowadzony przez miasto Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) daje swoim pracownikom bilety MZK (jednorazowe lub miesięczne). Pracownicy ci otrzymują bilety do dyspozycji jedynie w godzinach pracy celem odbycia przejazdów służbowych. Czy nieodpłatne przekazanie biletów MZK pracownikom OPS powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

 

POLECAMY

ODPOWIEDŹ

Ni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź