Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

4 listopada 2012

Obciążenie kosztami wyprodukowanego i nieodebranego towaru

179

Na zlecenie holenderskiego kontrahenta wyprodukowaliśmy niestandardowy towar. Teraz klient nie chce odebrać tego towaru, ale, w związku z tym, że sprzedaż tego towaru innej firmie jest praktycznie niemożliwa, zgodził się na to, żebyśmy obciążyli go jego wartością. Jak udokumentować i opodatkować to obciążenie?

ODPOWIEDŹ

 Zakładając, że Pana kontrahent odstąpił od umowy z własnej winy, bez podania istotnej przyczyny, a umowa nie zawierała zapisu dotyczącego sposobu postępowania i skutków na wypadek takiego zachowania, wynagrodzenie jakie Pan otrzymał należałoby uznać za formę naprawienia szkody, a zatem za czynność niepodlegającą VAT.

UZASADNIENIE

Z zadanego pytania nie wynika jak została zawarta umowa z kontrahentem w zakresie przedmiotu, odbioru towaru, zapłaty oraz czy i w jaki sposób zostały uregulowane konsekwencje niewywiązania się którejkolwiek ze stron z umowy. Z treści pytania, można się domyślać, iż umowa dotyczyła wyprodukowania przez Pana towaru oraz odbioru go przez kontrahenta w Polsce, a za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź