Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

30 marca 2012

Obowiązek aktualizacji zgłoszenia VAT-R w przypadku zmiany miejsca zamieszkania

147

Czy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania mam obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R?

 

ODPOWIEDŹ

Jeżeli zmiana danych identyfikacyjnych nie powoduje zmiany właściwości organu podatkowego z tytułu podatku VAT, aktualizacji należy dokonać wyłącznie w organie gminy i nie ma obowiązku składania formularza VAT-R. Zgłoszenie aktualizacyjne należy natomiast złożyć, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania spowoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

UZASADNIENIE

Art. 96 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług jednoznacznie mówi, że jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

Przedsiębiorca, który zmienia adres zamieszkania i miejsce prowadzenia swojej działalności na obszar działania innego niż dotychczasowy urzędu skarbowego, musi pamiętać o konieczności złożenia w „n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę