Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

31 lipca 2012

Obowiązek podatkowy przy imporcie usługi licencji płatnej „z góry”

147

Moja firma nabyła od francuskiego dostawcy abonament dostępu do portalu internetowego. Abonament dotyczy okresu od lipca 2012 roku do lipca 2013 roku. Faktura została wystawiona 12 lipca, płatności dokonamy w sierpniu 2012. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w związku z tą usługą?

ODPOWIEDŹ

Państwa firma nabyła od kontrahenta z Francji usługę elektroniczną, dla której, zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług(UPTiU), miejscem świadczenia jest siedziba usługobiorcy. Wystąpił więc u Państwa import usługi dla której zobligowani są Państwo rozliczyć podatek VAT należny.

Zgodnie z art.19 ust.19a UPTiU, w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług, z tym że:

1) usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług;

2) usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

Dodatkowo z art.19 ust.19b w powiązaniu z art.19...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę