Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

31 lipca 2012

Obowiązek podatkowy przy nieodpłatnym wydaniu towarów z magazynu

188

Moja firma kupuje materiały reklamowe (koszulki, kubki itp. z logo), umieszcza je w magazynie i stopniowo, w miarę potrzeb, wydaje klientom. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy (wydanie, czy mogę wystawić jedną fakturę wewnętrzną w miesiącu zakupu i opodatkować jednorazowo)?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek podatkowy w przypadku nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych powstaje z chwilą wydania towaru. Wyjątek stanowią prezenty o małej wartości i próbki, których wydanie na mocy art. 7 ust. 3 ustawy o VAT nie stanowi dostawy towarów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP. Jednocześnie, stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, dla potrzeb opodatkowania podatkiem VAT, odpłatną d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź