Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

31 lipca 2012

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży internetowej

156

Nasza spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży części elektronicznych i jest podatnikiem VAT. Zamierzamy rozpocząć sprzedaż przez Internet. Nasi klienci będą mogli odebrać towar osobiście lub otrzymać przesyłką, a także wybrać sposób płatności – za pobraniem lub wpłata na nasze konto przed wysyłką towaru. Kiedy powstanie obowiązek w podatku VAT w przedstawionych przypadkach?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionym przez Państwa przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą internetową tj. sprzedażą wysyłkową, od której obowiązek podatkowy powstaje w zależności od sposobu płatności za towar.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w VAT powstaje, z pewnymi zastrzeżeniami, z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeśli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT). Natomiast, jeśli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ustawy o VAT).

Art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT ustanawia szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym - z chwilą otrzymania zapłaty.

W sytuacji przesłania klientom towaru, w zależności od wyboru przez Państwa klientów sposobu zapłaty stosowany będzie jeden z powyższych przepisów regulujących określenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Zatem:

• gdy klient dokona zapłaty przed wysłaniem towaru (przedpłata), zastosowanie znajdzie art. 19 ust. 11 ustawy o VAT i obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania przez Państwa należności;

• gdy do klienta przesyłka zostanie wysłana za pobraniem, należy zastosować art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT – obowiązek podatkowy powstanie w chwili otrzymania zapłaty za dostarczony towar (tj. w chwili wpłynięcia na konto sprzedawcy pieniędzy od poczty lub firmy kurierskiej, które zostały pobrane od nabywcy w chwili doręczenia przesyłki).

Proszę pamiętać, iż w żadnym z powyższych dwóch przypadków nie ma znaczenia data wystawienia przez Państwa faktury dokume...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę