Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , OBOWIĄZEK PODATKOWY (art. 19-21)

30 marca 2012

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży o charakterze ciągłym

206

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży ciągłej powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej łączną wartość zakupionego towaru w danym okresie.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2011 roku nr ILPP2/443-1874/10-6/JK.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca zawarł z jednym ze swoich kontrahentów umowę ramową, której przedmiotem jest sprzedaż surowca niezbędnego do produkcji przez niego wyrobów. Umowa przewiduje, że określone ilości surowca będą dostarczane w określonym okresie czasu. Na mocy umowy kontrahent jest zobowiązany do składania comiesięcznych zamówień do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź